Navnesammensætningen "Søren og Mette" har i flere generationer givet associationer til danskundervisning i de yngre klasser. "Søren og Mette" lærte os nemlig at knække læse- og skrivekoden.

Nu er det en anden 'læsekode', der skal knækkes og "Søren og Mette" i form af at Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsens direktør og den danske statsminister Mette Frederiksen guider os igennem nogle hårde fakta, hvor hensynet til ældre og svagelige samt den landsdækkende hospitalskapasitet har første prioritet.

Den læsekode, der nu skal knækkes er 'empati-læsekoden', hvordan bliver vi endnu mere empatiske og hensynsfulde? Hvordan kan vi tage hensyn til næsten? Hvis vi ikke er i stand til det i 'fredstid', hvordan mon det så går i 'krigstid'? Udfaldet kan gå begge veje.  

Som med så mange andre vaner, så skal empati-vaner indøves i fredstid, hvis det skal have langsigtet virkning.  

Ved at udsende dekret om, at befolkningen skal vise hensyn, have distance til hinanden og undgå unødvendig omgang med hinanden, bruger statsmagten nogle lovparagraffer, der ellers sjældent bliver aktiveret. Med andre ord, denne Corona-tid er del af det historiske vingesus.

Grænser, skoler, arbejdspladser bliver lukkede. Menneskemængder bliver sendt hjem eller fyret, ansættelser sættes i bero. Det ene fly efter det andet står stille ved hangaren og det globale cash flow bliver sat på en ekstraordinær prøve.

Til alle tider har stemninger og følelser påvirket enkeltindividet.

Det underbevidste sind tager alt til sig OG kan ikke andet. Det underbevidste kender ikke forskel på fortid, fremtid og nu'et. Derfor kan vi hver især på splitsekund blive sendt tilbage i tid og huske forskellige stemninger.

Sommerferie-stemning, kold-krigsstemning etc. etc.  Vi skal bare give det underbevidste et lille hint og som en lille hundehvalp, der leder efter et ben, bliver der ledt i cellehukommelsen efter en stemning, som samsvarer med det efterspurgte. Svaret vil komme før eller siden.

Men hvordan påvirker det enkeltindividet, at frihedens vinger stækkes? Hvilken corona-stemning vil gå over i historien??

Nogle mennesker bliver vrede, nogle bliver rastløse, nogle bliver forvirrede, nogle bliver grædefærdige, nogle bliver antiautoritære, nogle bliver bange, nogle forbliver upåvirkede. Hver især har vi vores strategi for overlevelse.

Alt efter, hvordan det enkelte indvid har det med sig selv og sit det underbevidste, vil det kunne tackle udefrakommende og uforudsete ændringer i livet. Som en kendt NLP forudsætning lyder: Fleksible mennesker og organisationer har et fortrin frem for mindre fleksible.

På lige fod med en naturkatastrofe, så er spredningen af Corona-virus (Covid-19) en katalysatorbegivenhed, der påvirker det kollektive felt på mange måder.

Ikke nok med at folk kan blive syge og dø, men i det store billede har vi også alle andre menneskeskæbner. Bl.a. Mennesker der går ned med stress. Vi har pårørende. Mennesker som mister familiemedlemmer, børn som mister bedsteforældre, forældre som mister forældre; ægtepar der mister sin bedre halvdel etc. Med andre ord; i det store viruspandemi-billede vil vi også finde årsag- og effektkæder i form af sorg og sorgprocesser. Processer som kan tage måneder og år at bearbejde. Medarbejdere, der i uger og måneder vil køre på halv kraft eller ingen kraft. At vende det blinde øje til den psykiske effekt af en pandemi vil være en dårlig strategi.

Bølgeeffekten af pandemien har for øjeblikket uoverskuelige konsekvenser såvel økonomisk som emotionelt. - og dette er bare en brøkdel af alt det, som sker i verden.

Der vil være mennesker, der mister deres levebrød og entrepreneurer, der mister deres virksomhed. Hvilket kan være et lige så stort et chok, som at miste et barn. Da identiteten ofte er lagt i arbejdet og en ny identitet skal bygges op, hvilket tager tid.
Der vil derfor være brug for alle mulige former for psykologisk og terapeutisk opbakning i årene fremover.

Bølgeeffekten af virusspredning vil på samme måde som atom-bomben sende bølger ud i kosmos i al evighed. Spredt er spredt. Som termodynamikkens første lov siger: Energi kan hverken skabes eller ødelægges, den kan blot transformeres til anden form.

Og vi kan undre os. Hvem ville have troet, at et enkelt host i Kina ville kunne skabe kaos på Wall Street få måneder senere?

Min fantasi havde ikke kunnet forestille sig det. Havde din??