Mit job er at hjælpe mennesker med at slippe emotionel og spirituel stress - og derved eventuelle følgesygdomme af stress.  

Utallige undersøgelser har fastslået, at de fleste sygdomme stammer fra emotionel stress i form af undertrykte og uforløste følelser. Når det kommer til os mennesker, så må vi gøre os det soleklart, at de vigtigste stressfaktorer er af emotionel karakter - især undertrykt vrede og svigt sætter sig i kroppen.

Forhold som går igen og igen, når vi taler om stress er, at vi mennesker bliver påvirket af:
- Usikkerhed
- Mangel på information
- Tab af kontrol
og
- Tab af frihed

Disse faktorer gør sig gældende hos ethvert menneske, som lever et liv med kronisk sygdom. Kroppen har måske i årevis ophobet stressrespons og forgæves forsøgt at gøre det bevidste sind opmærksom på truslen.

Kroppen vil gøre alt for at forblive i indre balance/homeostase. Kroppen må under alle omstændigheder reagere, også selv om sidste udvej af og til er at gøre os fysisk syge. Dette for at gøre os opmærksom på, at noget er ravruskende galt på de indre planer. Kroppens signal til os er: "Hvis du ikke vil høre, så må du føle."

Et vredesudbrud behøver nødvendigvis ikke være opfattet personligt. Et vredesudbrud kan være kroppens måde at komme i balance igen. At ustyrlig og usund vrede kan få uoverskuelige konsekvenser for individet og dets omgivelser findes der megen bevis for - fænglser og krisecentre har deres statestikker.

Derfor er det så vigtigt at arbejde med sine skyggesider, sine chakra, sit åndedræt m.m. - ganske enkelt for ikke at gøre andre mennesker fortræd.

Noget som kendetegner det moderne menneske er mangel på kompetence til at genkende kroppens faresignaler. Vi overhører og overser faresignalerne. Mange gange er vi fanget i at leve en bestemt livsstil eller fanget i emotionelle mønstre.

Fanget i egen krop så at sige, tiltrods for at der altid vil være en indre del, der drømmer om frihed. Frihed til at flyve, frihed til at være sig selv, frihed til at være autentisk, frihed til bare at være.