Som et embryon ligger sjælen i det enkelte menneske og venter på de rette vækstbetingelser for at blive legemliggjort.

Vækstbetingelser hvor lys og kærlighed langsomt men sikkert siver ind mellem ego'ets sprækker. Vækstbetingelser som er medvirkende til, at sjælens mørke transformeres til lys, så vi kan vågne op og udfolde vores fulde potentiale som mennesker.

I vækstperioden må vi af og til spørge os selv: "Hvem tror jeg, at jeg er lige nu?" Andre gange må vi næsten knibe os selv i armen og spørge:"Drømmer jeg eller er jeg vågen?"

Nogle gange sker denne indre vækst rigtig hurtig, andre gange langsommere og nogle gange føles det, som udviklingen er gået helt i stå.

Sjælens udfoldelse kan være en udfordring for det menneskelige ego. Udfordring, fordi vi må give afkald på gamle energier, gamle overbevisninger og identiteter. Ego'et kan i nogle tilfælde komme ud i situationer, hvor det bliver presset så meget på identiteten, at mennesket kan opleve panikangst og føle fysisk smerte omkring hjertet.

Alt efter hvor megen hjælp og vejledning vi får i denne spirituelle søgen efter en stærkere forbindelse til vores højere Selv, kan den søgende opleve indre højder og dybder, som kan være svære og næsten umulige at fortælle om til andre mennesker.

Vi er alene med vores indre oplevelser. Vi kan have samtaler med en spirituel vejleder, som har gået vejen selv, ellers er vi dybest set overladte til os selv.

Spiritualitet og mystik er nemlig udenfor sprogets rækkevidde.

Arketypiske billeder vil kunne dukke op fra sjælens hukommelse for at det bevidste og ubevidste sind kan kommunikere med sjælen på et dybt plan af eksistens. Dette kan være arketypiske religiøse billeder, det kan være arketypiske billeder fra naturen, det kan være arketypiske billeder fra astrologien og stjernekonstellationer, det kan være arketypiske billeder fra Enneagrammet etc. etc.

Nogle søgende kan nå euforiske højder og dybe dale, når energi frisættes og der gives adgang til Det højere Selv. Det kan være fristende at dele disse åbenbaringer med venner og bekendte, men vær opmærksom på, at alle er ikke interessede i at tage del i denne udviklingsproces.
Den personlige energi er ikke altid stabil og munden kan derfor løbe over med det, som hjertet er fuldt af.
At dele indre oplevelser med 'uvedkommende' kan dræne os selv for energi. Energi som til tider kan være lige så skrøbelig og sårbar som kinesiske vaser.

Åbenbaringer kan være del af kreativitet og skabelsesproces eller del af energi og indre billeder, der frisættes for at give plads til en lang og til tider møjsommelig spirituel marathon.

I og med, at det er en lang og møjsommelig spirituel opvågningsproces, den søgende skal igennem, så gælder det om trinvist at være i stand til at lukke ned for fænomener, der kan virke energidrænende.

Det er generelt af stor betydning at tage vare på sin personlige energi. At få den personlige energi afbalanceret er i alles interesse. Samfund som enkeltindivider. F.eks. er de færreste børn interesserede i ubalancerede voksne og omvendt.

Akasha Empowerment & Healing Systemet har været en redningsplanke for mig og mit personlige energisystem. At kunne føle og følge rent kinæstetisk hvordan livsfundamentet, den indre styrke og stamina for hver træning bliver mere og mere solidt har været en stor gave.

We rarely find people who achieve great things without first going astray.            - Meister Eckhart -